Secretaris - Hazerswoudseboys

Secretaris

Functie omschrijving:

Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur. Denkt mee en zoekt daar waar nodig naar oplossingen. Staat open voor andere (kader)leden en ouders van jeugdleden die met vragen of problemen bij hem/haar komen. Leidt de thematiek en/of problematiek naar het verantwoordelijke bestuurslid of in voorkomende gevallen naar het betreffende kaderlid.

 

Verantwoordelijkheden

Secretaris Dagelijks Bestuur (DB), Hoofdbestuur (HB) en Tuchtcommissie;

Verantwoordelijk voor verzorgen inkomende en uitgaande post

Verantwoordelijk voor archivering

Verantwoordelijk voor Ledenadministratie, Donateursadministratie en Wedstrijdadministratie;

Verantwoordelijk voor de Zaterdagdienst;

Verantwoordelijk voor de Barcommissie;

Verantwoordelijk voor de Schoonmaakcommissie.

 

Taken

Plannen en organiseren vergaderingen: Algemene Ledenvergadering, Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur,  lid Tuchtcommissie.

Samenstellen agenda voor de vergaderingen in overleg met voorzitter.

Agendavoorbereiding: verdelen voorbereiding agendapunten over bestuursleden (evt. commissies) in overleg met voorzitter.

Participeren in besluitvorming bij genoemde vergaderingen.

Verzorgen notulen vergaderingen inclusief activiteitenlijst

Verspreiden van door voorzitter goedgekeurde notulen

Registreren van alle binnenkomende en uitgaande post in een bestand

Intern verspreiden van ingekomen post

Uitwerken en versturen uitgaande post

Beheren officiële stukken (archief)

Toezicht houden op Ledenadministratie, Administratie Donateurs;

Coördineert reserveringen van de kantine (feesten etc.) en houdt hiervan een kalender bij. Zorgt er voor dat deze ook op de website beschikbaar is

Toezicht houden op de schoonmaakcommissie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!